Cvičení pravo-levé orientace - Olga Zelinková

  Cvičení pravo-levé orientace - Olga Zelinková
   
   
  Cvičení pravo-Ievé orientace jsou určena pro děti od pěti let. Cílemje naučit rozlišovat pravou a levou stranu nejdříve na sobě, potom v prostoru a na závěr na osobě stojící čelem. Tyto poslední úkoly zvládají děti většinou až po osmém roce. Uvědomění si a pojmenování pravé a levé strany ovlivňuje nácvik počátečního čtení, psaní a matematiky. Obtíže se často objevují u dětí s dyslexií a s dyskalkulií. Mohou být jednou z příčin záměn písmen b-d-p, záměn číslic 3-8, převráceného psaní některých písmen tiskacích, psacích i číslic. U dětí, které nezvládají rozlišování pravé a levé strany, se může objevit člení nebo psaní v opačném směru (zprava doleva), nejistota v orientaci na stránce v knize nebo v sešitě. Zvládnutí pravo -levé orientace je též jedním z předpokladů orientace na mapě, na časové přímce a na číselné ose. Doporučení k provádění cvičení: Vzhledem ke vzrůstající náročnosti je třeba postupovat tak, jak jsou cvičení řazena. Pravou a levou stranu dítě nejen ukazuje, ale i pojmenovává např. "kolo jede vpravo, dům nakreslím vpravo nahoru". Ve cvičeních 19 - 22 řeší dítě úkol tak, že "příchodem na rozcestí" volí cestu vpravo nebo vlevo.
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
  © papírnictví-ks
  Následující »