Cvičení sluchové analýzy a syntézy - Olga Zelinková

  Cvičení sluchové analýzy a syntézy - Olga Zelinková
   
   
  Cvičení sluchové analýzy a syntézy jsou určena dětem, které vynechávají nebo přidávají písmena, popř. slabiky, zaměňují je. První část (Cvičení 1. - 7.) má vést k uvědomování si hranice slov v písmu. Zvládnutí slabičné a hláskové stavby slov je nezbytně nutné nejen pro psaní, ale i pro čtení. Dítě by mělo být schopné rozkládat slova na slabiky již v předškolním věku, rozklad na hlásky by si mělo osvojit v průběhu 1. - 2. ročníku. Skládání slov ze slabik a hlásek je náročnější. Přesto by tato dovednost měla být vytvořena v průběhu prvních dvou let školní docházky. Způsob provádění cvičení: Cvičení sluchové analýzy a syntézy je třeba provádět každý den. Není-Ii to možné, lze nahradit písemné cvičení rozkladem a skládáním několika slov ústně. (Např. Které hlásky slyšíš ve slově "míč, střecha"? Které slovo vznikne z hlásek "k-o-č-k-a"?) Volíme slova se stoupající náročností hláskového složení. Pozornost věnujeme slovům, v nichž dítě při písemných pracích chybuje.
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © papírnictví-ks
  « Předchozí
  Následující »