Rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni. Rozlišování sykavek - Olga Zelinková

  Rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni. Rozlišování sykavek - Olga Zelinková
   
   
  První část souboru obsahuje cvičení zaměřená na rozlišování slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni. Úkoly ve druhé části vedou k rozlišování sykavek s, c, z-š, č, Ž. Chyby v těchto jevech patří mezi specifické dysortografické chyby. Jejich příčinou je nejčastěji nedostatečné sluchové rozlišování, nesprávná výslovnost, nepochopení obsahu slov, popř. obtíže v grafomotorice, kdy dítě věnuje příliš mnoho pozornosti a času psaní a další jevy nestačí vnímat. Z toho vyplývají i postupy při odstraňování obtíží. Žáci čtou slova i věty se správnou a zřetelnou výslovností. Používají tvrdé kostky nebo destičky se slabikami "dy, ty, ny", aby hmatový vjem podporoval sluchové rozlišování (pro měkké slabiky "di, ti, ni" se užívají molitanové kostky).V případě závažnější poruchy vycházíme z rozlišování izolovaných hlásek a slabik. Při rozlišování sykavek spojujeme hlásky s obrázky a písmeny, např. sss-had, zzz-moucha, ššš-vlak. Dítě pozorně poslouchá hlas dospělého, svůj hlas a spojuje zvuk s odpovídajícím písmenem. Způsob provádění cvičení: Každý den by dítě mělo pečlivě zvládnout jedno cvičení. Postupujeme od prvních cvičení ke cvičením následujícím. Náhodné vybírání a provádění pouze některých stran je neúčinné. Ve výjimečných případech se mohou obtíže objevit znovu (např. po prázdninách). Vrátíme se k vypracovaným cvičením a zopakujeme je.
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
  © papírnictví-ks
  « Předchozí